Hormajärvi yhdistys

 • Hoito ja kunnostus


  Hormajärven Mixox-hapetuksen vuosiraportti 2020

  Hormajärven tilan seuranta ja mittaukset 2019-2020


  Hormajärven koekalastuksen 2020 tulokset


  Hormajärven vesistökunnostuksen vaikutusten seuranta ja arviointi 2019 -hankkeen vuosiraportti

  Hormajärven Mixox-hapetuksen vuosiraportti 2019

  Uusi kunnostus ja hoitosuunnitelma ”Hormajärvi kohti hyvää tilaa 2019-2027” on ladattavissa täältä.

  Hormajärven uuden kunnostus- ja hoitosuunnitelman ”Hormajärvi kohti hyvää tilaa v. 2019–2027” toteutti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) tutkimuspäällikkö, FT Anne Liljendahl.

  Suositukset jatkotoimenpiteille ovat seuraavat:

  • • Peltoviljelyn toimenpiteet: Talvenaikainen kasvillisuuspeite pelloilla, maaperän kasvukyvystä huolehtiminen ja veden vaivaamien peltojen salaojitus tai luonnonmukainen kuivaus ovat keinoja hillitä peltoviljelyn ravinne- ja kiintoainekuormitusta (viljelijöitten omat toimenpiteet, yhdistyksellä tiedotus-rooli)

  • • Syksyllä 2018 rakennettavat Koivulan kosteikon toimivuutta ehdotetaan seurattavaksi tiheällä näytteenotolla (kokonaisravinteet, liuenneet ravinteet ja kiintoaines) tai jatkuvatoimisella mittarilla (yhdistyksen oma toimenpide).

  • • Tiedot viemäriverkostoon liittyneistä kiinteistöistä olisi hyvä olla sekä RHR:ssä että Lohjan kaupungilla tiedossa (yhdistyksen vaikutettava Lohjan kaupunkiin).

  • • Selvityksen tuloksena todettiin, että hapetuksen hyöty vähäinen koko järven kannalta: Suositellaan selvitettäväksi hapetuksen vähentämisen vaikutuksia järven happi- ja ravinnetilanteeseen (yhdistyksen oma toimenpide).

  • • Vuosittaisen hoitokalastuksen saalismäärä jää kauas tavoitteesta: Suositellaan pidettäväksi taukoa hoitokalastuksessa, mutta kevätrysäpyyntiä voi kuitenkin jatkaa, koska se kohdistuu tehokkaasti särkikaloihin (yhdistyksen oma toimenpide).

  • • Suositellaan selvitettäväksi tarkemmin kalaston ja ravintoverkon rakennetta (onko hoitotoimien vaikutukset todennettavissa; yhdistyksen oma toimenpide).


  Edellinen hoito- ja kunnostussuunnitelma vuosille 2012-2016: Hormajärven Huoltokirja on ladattavissa PDF muodossa täältä.