Hormajärvi yhdistys

 • Ajankohtaista Hormajärvellä


  Tervetuloa webinaariin Hormajärven kunnostushankkeen tuloksista ja jatkotoimenpiteistä 4.3.2021 klo 17.

  Ohjelma: 17:00-17:15 Terveiset Hormajärveltä. Anna-Stiina Heiskanen, Hormajärvi-yhdistys ry:n puheenjohtaja.

  17:15-17:30 Hormajärven vesistökunnostus 2020‒2022 –hankkeen esittely. Jussi Vesterinen, LUVY ry.

  17:30-17:50 Hapetuksen hyödyt Hormajärvellä. Limnologi Erkki Saarijärvi, Vesi-Eko Oy.

  17:50-18:30 Tutkimustuloksia hapetuksesta kunnostusmenetelmänä. Prof. Jukka Horppila, Helsingin yliopisto.

  18:30-19:00 Hormajärven vesistökunnostus 2020‒2022 – hankkeen alustavat tulokset: ravintoverkko, hapetuksen tauottaminen, kuormituslähteet. Jussi Vesterinen, vesistöasiantuntija, LUVY ry.

  19:00-19:30 Keskustelu kuullusta sekä jatkotoimenpiteistä. Ohjelma ja kutsu Webinaariin: tässä PDF, jossa Teams-linkki – tähän virtuaaliseen tilaisuuteen etäyhteydellä ei tarvitse ilmoittautua. Se on avoin kaikille kiinnostuneille.


  --------------------------------------------------


  Hormajärvi-yhdistyksen vuosikokous on lauantaina 1.8.2020 klo 14 alkaen

  Paikka: ABC-Lohja, Hossanmäentie 1, 08350 Lohja.

  Koronavirus tilanteen takia emme järjestä tänä vuonna kesäjuhlaa.

  Ohjelma:

  Hormajärven tilan seuranta ja mittaukset v. 2019-2020; Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. (LUVY) kala- ja vesiasiantuntija Jussi Vesterinen

  Varsinainen sääntömääräinen vuosikokous alkaa klo 14:45

  Esityslista

  • 1. Kokouksen avaus
  • 2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
  • 3. Kokouksen laillisuus
  • 4. Kokouksen työjärjestys
  • 5. Yhdistyksen toimintakertomus ja sen vahvistaminen
  • 6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
  • 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • 8. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
  • 9. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen. Jäsenmaksun määrääminen. Hallituksen ehdotus jäsenmaksuksi kaudelle 2020-2021 on 40€.
  • 10. Muut mahdolliset kokousasiat
  • 11. Kokouksen päättäminen
  ____________________________

  Hormajärven hapetuksen vuosiraportti 2018
  Raportti luettavissa PDF muodossa tästä linkistä Hormajärven hapetus 2018

  Vuosina 2019-2020 yhdistys kokeilee hapettamisen vähentämisen vaikutuksia syvänteen happitilanteeseen ja järven ravinnetilaan. Mittauksia tekevät Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry. (LUVY) sekä Uudenmaan ELY. Mittaustuloksia voi kysyä LUVY:sta (Katja Pellikka) sekä yhdistyksen puheenjohtajalta (A-S Heiskanen).

  Hormajärven läntisen altaan hapettimet pysäytettiin jäittenlähdon jälkeen 25.4.2019 ja laitettiin jälleen päälle 28.8.2019. Hapettimet olivat pysäytettynä yhteensä 125 vuorokautta.

  Hormajävellä poikkeuksellinen järvisätkimen kukinta kesäkuussa 2019

  Opistonlahdella tavattiin kesäkuussa Juhannuksen jälkeen poikkeuksellisen runsaasti järvisätkintä (Ranunculus peltatus ja/ tai R. circinatus). Järvisätkin on yleensä puhtaan veden indikaattori ja kirkasvetisten ja hyväkuntoisten järvien laji.Sademäärät ja sateisuuteen liittyvät vedenlaadun vaihtelut vaikuttavat vesikasvillisuuden tiheyteen ja vaihteluun.

  Jos on sateinen vuosi ja vesi sameaa, saattaa vesikasvillisuuden määrä vähentyä jo samana tai seuraavana vuonna. Toisaalta vähäsateisina vuosina vesi voi kirkastua ja kasvillisuus runsastua. Järvisätkimen tiheyksiin Hormajärvellä vaikuttavat eri vuosien sää- ja ravinnekuormitusolot.

  Laajat ja tiheät järvisätkin kasvustot ovat yleensä harvinaisia. Asiantuntijat eivät suosittele laajoja poistoja, koska on riski, että järvisätkin korvautuu jollain ikävämmällä vesikasvilajilla.

  Jos kasvusto on kuitenkin liian tiheä, niin omalla rannalta tai uima- tai venerannoilta voi yrittää poistaa järvisätkintä pitkävartisella tiheäpiikkisellä puutarharavalla (mielellään leveä harava). Toinen vaihtoehto voisi olla niittäminen kaislaraudalla tai terävällä vesikasviviikatteella.

  Niiton voi tehdä keskikesällä, jos siitä ei ole vesilintujen poikasille haittaa. Leikattu kasvimassa pitää kerätä pois järvestä ja viedä riittävän kauas valuma-alueelta tai kompostoida.

  Vesikasvien koneellisesta niittämisestä tulee tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesilain valvojille ilmoitus.

  Tietoja antoivat Jaana Marttila (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), tutkijat Ilkka Sammalkorpi ja Seppo Hellsten (Suomen ympäristökeskus), vesiasiantuntija Jarkko Leka (VALONIA).

  Paloniemen kosteikkojen suunnittelua valmistelee Esko Vuorinen, Silvestris Oy. sopivia kosteikkokohteita on alueella neljä. Mahdollisuuksien mukaan yhden kosteikon rakentaminen aloitetaan syksyllä 2019.Koivulan kosteikon rakentaminen käynnistyi 21. marraskuuta ja valmistui 5. joulukuuta 2018.

  Rakentamista valvoi suunnittelija Timo Niemelä, Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta. Urakoitsija on Pekka Kukkonen, Kaivuulohja oy. Uuden kosteikon toimintaa seurataan v. 2019 näytteenotolla (kokonaisravinteet, liuenneet ravinteet ja kiintoaines) yhdessä LUVY ry kanssa.

  Hormajärven uuden kunnostus- ja hoitosuunnitelman Hormajärvi kohti hyvää tilaa v. 2019–2027” toteutti Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) tutkimuspäällikkö, FT Anne Liljendahl. Se on ladattavissa osastosta 'Hoito ja kunnostus'.